juliol 23, 2024

HISTORIA

Presentació

Fundada l’any 1991 fruit de les converses mantingudes entre diversos socis, com foren en Ferran Romero, en Pere Esteban, en José Manuel Mabilly, en Jordi Amorós i altres, que fora ja de l’àmbit competitiu de l’atletisme, decidiren seguir practicant la seva afició, però des d’una òptica diferent. La de PARTICIPAR.

Amb aquesta intenció crearen la Secció de Marató, sota els auspicis del Delegat de les Seccions Esportives del Club, que els va facilitar enormement la feina sense ficar cap “però”, el Sr. Jose Mª Ponz Callen.

En  José Manuel Mabilly  va obtenir el patrocini de l’empresa Gas Lleida el primer any i de l’empresa Enher el segon, consolidant així  la Secció.

Des de la seva fundació, els seus membres han organitzat la cursa de la Marató de Relleus a les Pistes del Club,  han organitzat la Cursa del Canal.

Han participat en l’Euromarató, La Marathon des Sables, La Desert Cup, la Desert Run, la Maratón del Desierto, en l’intercanvi esportiu que manté l’Ajuntament de Lleida amb el de Ferrara i moltes maratons en ciutats com Amsterdam, Paris, Praga, Porto, Sao Pablo, New York, Barcelona, Madrid, Sevilla, Badajoz, i altres.

 

Les primeres 24 hores en pista a Lleida

La primera Marató de Relleus